Конструкции

Метална носеща конструкция, която заменя 40см. тухлена стена, с цел да проникне повече светлина в помещението

Slideshow Image: 

Метална носеща конструкция